روز نیروی دریایی ارتش

هفتم آذر روز دلاور مردان و حماسه آفرینی های نیروی دریایی ارتش را به تمامی مردم سرزمین ایران تبریک عرض می کنم

مطالب مشابه